Yazılım Geliştirme Hizmetleri

Şirketlerin yeni bir yazılım programı oluşturmak için genel bir plan tasarlayıp uygulanan süreçtir. Bir yazılım projesinin başarılı olabilmesi için yazılım geliştirme sürecindeki her elemanın doğru ve eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir.  

Yazılım geliştirme projesi yalnızca kodlardan ibaret değildir. Kullanılacak dillerin, teknolojilerin, tekniklerin ve platformların planlaması yapılarak projeye özel analizler yapılarak gerekli önlemler alınır. Kodun oluşturulması aşamasında ve sonrasında programın doğru çalıştığından emin olabilmek için çok sayıda test yapılır.  

Yazılım geliştirme süreçleri(Software Development Process): Analiz, Çözümleme, Tasarım, Gerçekleştirme, Test ve Bakım aşamalarından oluşmaktadır. Bu sürecin istenilen verimlilikte çalışabilmesi için doğru seçilmiş sistem ögelerinin hatasız planlanmasıyla şirketiniz başarıya ulaşacaktır. Bir program yazıldıktan test edildikten ve kullanıma sunulduktan sonra bile devam edebilir. 

Yazılım geliştirme sürecinde izlediğimiz yol haritası 

  • Kodlama standartlarının belirlenmesi 
  • Geliştirmenin yapılması 
  • Birim testlerin yapılması 
  • Kodun gözden geçirilmesi 
  • Yazılım birimlerinin teste göndermesi 
  • Yazılım entegrasyonunun tamamlanması